To zawsze zależy od celu, jaki stawia sobie inwestor, jego oczekiwaniami zysku oraz świadomości ryzyka, jakie związane jest z inwestowaniem.

Osoby, dla których ważna jest ochrona kapitału i które nie chcą podejmować ryzyka jego utraty, powinny postawić na produkty strukturyzowane, lokaty czy obligacje.

Osoby, które interesuje ponadprzeciętny zysk i które chcą podjąć wyższe ryzyko inwestycyjne, zainteresują się funduszami inwestycyjnymi. Produkty te są zarządzane przez wyspecjalizowane instytucje i umożliwiają realizację indywidualnych celów finansowych.

Zainteresowani ponadprzeciętnym zyskiem często decydują się też na samodzielnie inwestowanie na giełdzie, jednakże wymaga to większych środków, znajomości zasad i wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego.

Optymalnym rozwiązaniem jest podzielenie swojego portfela inwestycyjnego na różne rodzaje inwestycji, co zmniejsza ryzyko utraty zysków i kapitału w przypadku niepowodzenia lub słabych wyników jednej z inwestycji.