MdM – Limity cen m2 mieszkań i domów w I kwartale 2016 r:

Województwo Lokalizacja Limit ceny 1m2 (rynek wtórny) 1Q’16 Limit ceny 1m2 (rynek pierwotny) 1Q’16 Kwota dopłaty do 1m2 1Q’16
dolnośląskie Wrocław 4 290,30 5 243,70 4 767,00
dolnośląskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 798,68 4 642,83 4 220,75
dolnośląskie pozostałe miasta 3 307,05 4 041,95 3 674,50
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 3 857,40 4 714,60 4 286,00
kujawsko-pomorskie Toruń 3 857,40 4 714,60 4 286,00
kujawsko-pomorskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 511,35 4 291,65 3 901,50
kujawsko-pomorskie pozostałe miasta 3 165,30 3 868,70 3 517,00
lubelskie Lublin 3 804,32 4 649,72 4 227,02
lubelskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 365,64 4 113,56 3 739,60
lubelskie pozostałe miasta 2 926,96 3 577,40 3 252,18
lubuskie Gorzów Wlkp. 3 480,75 4 254,25 3 867,50
lubuskie Zielona Góra 3 480,75 4 254,25 3 867,50
lubuskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 235,95 3 955,05 3 595,50
lubuskie pozostałe miasta 2 991,15 3 655,85 3 323,50
łódzkie Łódź 3 542,85 4 330,15 3 936,50
łódzkie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 252,60 3 975,40 3 614,00
łódzkie pozostałe miasta 2 962,35 3 620,65 3 291,50
małopolskie Kraków 4 293,00 5 247,00 4 770,00
małopolskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 880,13 4 742,38 4 311,25
małopolskie pozostałe miasta 3 467,25 4 237,75 3 852,50
mazowieckie Warszawa 5 250,68 6 417,50 5 834,09
mazowieckie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 878,60 4 740,52 4 309,56
mazowieckie pozostałe miasta 3 232,17 3 950,43 3 591,30
opolskie Opole 3 463,65 4 233,35 3 848,50
opolskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 290,40 4 021,60 3 656,00
opolskie pozostałe miasta 3 117,15 3 809,85 3 463,50
podkarpackie Rzeszów 3 613,95 4 417,05 4 015,50
podkarpackie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 330,90 4 071,10 3 701,00
podkarpackie pozostałe miasta 3 047,85 3 725,15 3 386,50
podlaskie Białystok 3 745,35 4 577,65 4 161,50
podlaskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 495,38 4 272,13 3 883,75
podlaskie pozostałe miasta 3 245,40 3 966,60 3 606,00
pomorskie Gdańsk 4 107,60 5 020,40 4 564,00
pomorskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 920,85 4 792,15 4 356,50
pomorskie pozostałe miasta 3 734,10 4 563,90 4 149,00
śląskie Katowice 3 923,10 4 794,90 4 359,00
śląskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 564,23 4 356,28 3 960,25
śląskie pozostałe miasta 3 205,35 3 917,65 3 561,50
świętokrzyskie Kielce 3 898,07 4 764,31 4 331,19
świętokrzyskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 358,57 4 104,91 3 731,74
świętokrzyskie pozostałe miasta 2 819,07 3 445,53 3 132,30
warmińsko-mazurskie Olsztyn 4 401,45 5 379,55 4 890,50
warmińsko-mazurskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 439,80 4 204,20 3 822,00
warmińsko-mazurskie pozostałe miasta 2 866,50 3 503,50 3 185,00
wielkopolskie Poznań 4 847,40 5 924,60 5 386,00
wielkopolskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 4 126,68 5 043,72 4 585,20
wielkopolskie pozostałe miasta 3 438,90 4 203,10 3 821,00
zachodniopomorskie Szczecin 3 695,40 4 516,60 4 106,00
zachodniopomorskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 449,25 4 215,75 3 832,50
zachodniopomorskie pozostałe miasta 3 203,10 3 914,90 3 559,00


W dniu 27.09.2013 r. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania lub domu przez ludzi młodych „Mieszkanie dla Młodych”. Program „Mieszkanie dla Młodych” polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego w momencie wypłaty kredytu bankowego. Program będzie obowiązywać w latach 2014-2018.

Główne założenia programu:

 1. NIERUCHOMOŚĆ
 2. Typ nieruchomości
  Nieruchomość nabywana na rynku pierwotnym lub wtórnym. Z możliwości dofinansowania wkładu własnego mogą skorzystać członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą umowę na budowę mieszkania i na tej podstawie wniosą wkład budowlany do spółdzielni w celu uzyskania prawa własności mieszkania.
  Przeznaczenie
  Zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (nie może być to lokal na wynajem czy prowadzenie działalności gospodarczej). Zniesiono obowiązek „pierwszego zamieszkania” dla osób i rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci.
  Powierzchnia użytkowa domów i mieszkań objętych programem
  Max. 75 mkw.(lokal mieszkalny) i 100 mkw.(dom jednorodzinny). Odpowiednio - 85 mkw.(mieszkanie) i 110 mkw.(dom) - dla wychowujących co najmniej troje dzieci.
  Cena metra kwadratowego
  Cena nie może przekroczyć maksymalnych limitów ustalanych dla danej lokalizacji.
 3. KREDYTOBIORCY
 4. Kto może skorzystać
  Osoby pozostające w związku małżeńskim, single i osoby samotnie wychowujące dzieci. Jeśli nabywca nie ma zdolności kredytowej to do umowy kredytu razem z nim może przystąpić dowolna, wskazana przez niego osoba.
  Limit wieku
  Przynajmniej jeden z kupujących nie może mieć ukończonych 35 lat. Limit ten nie dotyczy kredytobiorców z co najmniej trójką dzieci.
  Posiadanie domu/mieszkania
  Osoby ubiegające się o kredyt i dopłatę w ramach programu MdM nie mogą być w dniu nabycia nieruchomości, ani też wcześniej, właścicielami mieszkania lub domu. Warunek ten został zniesiony dla kredytobiorców wychowujących co najmniej troje dzieci.
 5. DOPŁATY
 6. Powierzchnia mieszkaniowa objęta dopłatą do wkładu własnego
  50 mkw dla lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. W przypadku kredytobiorców wychowujących co najmniej troje dzieci powierzchnia lokali mieszkalnych objęta dopłatą wynosi 65 mkw.
  Wysokość dofinansowania wkładu własnego
  10 procent tzw. wartości odtworzeniowej - dla osób i rodzin bezdzietnych
  15 procent tzw. wartości odtworzeniowej - dla osób i rodzin z jednym dzieckiem
  20 procent tzw. wartości odtworzeniowej - dla osób i rodzin z dwójką dzieci
  30 procent tzw. wartości odtworzeniowej - dla wychowujących co najmniej troje dzieci
  Wcześniejsza spłata lub nadpłata kredytu
  Jeśli kredytobiorca w okresie 5 lat od dnia nabycia prawa własności do nieruchomości spłaci całość lub część kredytu w wysokości większej niż przyznane wsparcie - będzie musiał zwrócić część otrzymanego dofinansowania