Na pierwszym spotkaniu zawsze ustalamy Twój profil inwestycyjny. W przyszłości będę Ci proponować tylko takie produkty, które są zgodne z Twoimi preferencjami.

Jeśli dopuszczasz możliwość utraty części wpłaconych pieniędzy, ale w zamian za to oczekujesz znacznych zysków – większych niż na lokacie bankowej to znaczy, że wolisz podjąć ryzyko.

Natomiast, jeśli nie dopuszczasz możliwości utraty wpłaconej kwoty, to zaoferuję Ci produkty o gwarantowanej stopie zwrotu.