Inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy odbywa się za pomocą otwartego przez klienta rachunku. Ten rodzaj inwestycji charakteryzuje się wyższym potencjałem zysku niż tradycyjne lokaty bankowe. Istnieje możliwość wyboru strategii od pasywnej po agresywną. Ponadto otwierają one drogę do inwestowania w aktywa normalnie niedostępne dla indywidualnego inwestora. Inwestując w jednostki funduszu, możesz je sprzedać w każdej chwili.