Są to inwestycje terminowe (na określony z góry czas) z gwarancją kapitału (nie ma ryzyka jego utraty). Dają one możliwość wyboru strategii inwestycyjnej i uczestnictwa w ustalonym wcześniej przez emitenta rodzaju aktywów na całym świecie bez ograniczeń geograficznych.